bazna kamatna stopa


bazna kamatna stopa
base rate
* * *
• base rate

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • bazni — bȃznī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na bazu; bazalni SINTAGMA bazna stopa bank. promjenljiva kamatna stopa koja se primjenjuje na bankovne zajmove, a služi kao referentna stopa pri određivanju kamata u razdobljima amortizacije zajma; bazni poen …   Hrvatski jezični portal